T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

Bimer logo
Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları  >>   Çankaya Nüfus Müdürlüğü Kamu Hiz.Stan.

 Çankaya Nüfus Müd.nün Kamu Hiz.Stand.
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

ÇANKAYA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ )

1

Nüfus Cüzdanı

1- Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Sonra Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf  ve mevcut nüfus cüzdanı ile müracaat edilir.(Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)

2- Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Önce Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf ve kimliği kanıtlayacak diğer belgeler(Fotoğraflı Güncel Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı, İkamet Tezkeresi, Yabancı Ülke Kimlik Kartı Veya Pasaportu) ile başvuru yapılır. (Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)

3- Nüfus Cüzdanı Kayıp İse, resmi kurum veya mahalle muhtarından alınacak fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi, son altı ay içinde çekilmiş 1adet fotoğraf  ile başvuru yapılır. (Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)

-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesinde yer alan fotoğraf ile müdürlüğümüze ibraz edilen fotoğraf aynı olacaktır.

- Nüfus cüzdanı reşit olan bireylerin sadece kendisine imza karşılığı teslim edilir. (noter vekâleti var ise vekile teslim edilir.)Reşit olmayan çocukların anne veya baba beyanına göre nüfus cüzdanı yenilenir.

- Anne babanın boşanması halinde ancak velayet sahibi çocuğun nüfus cüzdanını alabilir.

- Kişinin beyan ettiği veya nüfus cüzdanı talep belgesinde yer alan adres ile MERNİS veri tabanında kişiye ait kayıtlı adresin birbirini tutması gerekmektedir.(Tutmaması halinde öncelikle adres güncellemesi yapılır. Sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.)

 

İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika

2

Doğum Tescili

1-Doğum Bildirimini Anne veya Baba yapar.

-Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge veya sözlü beyan ile yapılır.

-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika

3

Ölüm Tescili

Ölüm nerede meydana gelmiş ise,ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve  10 gün içinde gönderilmesi gereken MERNİS ölüm tutanağı ile ölüm tescili yapılır.

-Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirir. Kolluk kuvvetlerince yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır. Tahkikat süresi ortalama 15-20 gündür.

Ortalama 3 Dakika

4

Evlenme Tescili

Evlendirme müdürlükleri (10 gün içinde) veya dış temsilciliklerden (30 gün içinde) gönderilen Mernis Evlenme Bildirimi ile tescil edilir.

Ortalama 3 Dakika

5

Mahkeme Kararları Tescili

Kesinleşmiş mahkeme kararları (Boşanma,Yaş Tashihi, Gaiplik,Kayıt Düzeltme vb.) ilgili mahkemelerin yazı işleri müdürlüğünce en geç 10 gün içinde kurye veya posta ile Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürlüğüne gönderilir. Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü mahkeme kararlarını tescili yapılmak üzere merkezdeki nüfus müdürlüklerine havale eder.

Ortalama 4 Dakika

6

Nüfus Kayıt Örneği

Kimliğini ispatlayacak belge

(Fotoğraflı Güncel Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı vb.)

Ortalama 1 Dakika

7

Adres Beyanı

1- Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir,

a) Öncelikle beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.

b) Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden adres beyan formu ile beyanını teyit edici fatura(elektrik, su, doğalgaz)  gibi belgeler istenir.

2- Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun- olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair muvafakat belgesi imzalattırılır.

İşlemi yapan memur şüphe halinde kolluk kuvvetlerinden tahkikat yapılmasını ister ve tahkikat sonucuna göre işlemi sonuçlandırır veya reddeder.

Gerçeğe aykırı adres beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanır.

Ortalama 4 Dakika

8

Yerleşim Yeri Belgesi

-       Kimliğini ispatlayacak belge ile şahsın kendisine verilir. Reşit olmayan bireylere ait belgeyi ana, baba veya vasisi alabilir.

Ortalama 1 Dakika

9

Önceki Soyadını Kullanma

-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.

-Önceki soyadını kullanma için yazılı beyan alınır.

Ortalama 4 Dakika

10

Din Hanesinde Değişiklik

-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.

-Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak din hanesi, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.

-Reşit olmayanlar için anne ve babanın birlikte yazılı beyanı gerekir.

Ortalama 4 Dakika

11

Tanıma

-Kimliğini ispatlayacak belge ile baba ve çocuğun annesinin müracaatı gerekir.

1-Üçer adet fotoğraf

2-Varsa çocuğa ait doğum raporu

3-Anne yabancı ise medeni halini gösterir usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi

4-Tanınan çocukların Nüfus Cüzdanları annesine verilir.

Ortalama 20 Dakika

12

Çok Vatandaşlık

- Nüfus cüzdanı ve Usulüne göre onaylanmış diğer ülke vatandaşlığını gösterir kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır. (VAT-12)

Ortalama 8 Dakika

13

Yeşil Kart

-Kaymakamlıktan gelen evraklar işlenir.

Ortalama 1 Dakika

14

Diğer Kurum Yazışmaları

-İlgili kurumlardan istenen belgeler yasal süresi içinde gönderilir.

Ortalama 2 Dakika

15

Evrak Gönderimi

Diğer kurumlara gidecek olan evraklar her hafta çarşamba ve cuma günleri saat 16:00 da postaya verilir.

Ortalama 20 Dakika

 “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.” 


İlk Müracaat Yeri: Hizmet Alınan Servis Şefleri İkinci Müracaat Yeri: Nüfus Müdürü

İsim: Nesrin DESTİCİ İsim: Mustafa GÜNGÖRLÜ

        Meryem DEMİR KARACA Unvan: Çankaya İlçe Nüfus Müdürü

Sahure Nuran TEPEBAŞI

İlker ÜNSAL

Pembe KALUÇ

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır Sokak Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır Sokak
     No:24 Giriş ve Asma Kat    No:24 Giriş ve Asma Kat
     Çankaya/ANKARA    Çankaya/ANKARA               
                                             


Telefon: 0 (312) 434 56 00 - 430 37 77 Telefon: 0 (312) 434 56 00 - 430 37 77 Faks: 0 (312) 431 29 92 Faks: 0 (312) 431 29 92 e-posta: cankaya06@nvi.gov.tr e-posta: cankaya06@nvi.gov.tr


                                                                                                                           


Kumrular Cad.No:1 Kızılay/ANKARA Tel: 0 (312) 425 22 30 - 425 30 10
e-posta:cankaya@icisleri.gov.tr